Ventetidene øker i spesialisthelsetjenesten

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ventetidene i spesialisthelsetjenesten økte i andre tertial 2022, sammenliknet med samme periode i fjor. Samtidig er det flere pasienter som får hjelp. Det viser tall som Helsedirektoratet publiserte den 21. oktober.

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten var 66 dager i andre tertial 2022. Det er en økning på seks dager fra samme periode i fjor. Selv om ventetidene øker, er det flere pasienter som får hjelp. Så langt i år har nesten 1,66 millioner pasienter mottatt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det er en økning på tre prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Les nettsaken hos Helsedirektoratet.

– Det er økte ventetider både til somatiske tjenester, til psykisk helsevern og til rusbehandling. Samtidig øker aktiviteten i sykehusene, og det er flere pasienter som får hjelp enn i 2021, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Sykehusene har også i år vært nødt til å ta ned planlagt aktivitet for å håndtere i covid-19-innleggelser. Det var også et svært høyt sykefravær i sykehusene i første halvår. I forbindelse med pandemien har det vært en kraftig økning i antallet personer som henvises til psykisk helsevern.

Gjennomsnittlig ventetid i psykisk helsevern øker med fem dager i andre tertial 2022, både for voksne og barn og unge.