Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens biedag

Verdens matproduksjon er avhengig av pollinerende insekter. Derfor er det viktig å gjøre forholdene gode for humler, bier og andre insekter.

Alle som forvalter et areal kan gjøre en forksjell for pollinerende insekter.  For bonden handler det om å ta vare på blomsterrike kantsoner i jordbrukslandskapet. For en hageeier handler det om å plante blomster som er nyttige for insektene, og gjerne la være å stelle og gjødsle et lite hagehjørne.  

Bie
Bie Foto: Wenche Dramstad/NIBIO.

Nasjonal strategi for pollinerende insekter

I fjor lanserte regjeringen en strategi som bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget. Den viser også til konkrete tiltak i ulike sektorer, og er et verktøy til å identifisere og sette i gang nye tiltak som er nødvendig for å sikre levevilkårene for pollinatorene i et langsiktig perspektiv.

Et viktig formål med regjeringen sin strategi er å etablere et felles mål og innsatsområde for en koordinert nasjonal innsats.

Bie i bikube.
Bie i bikube. Foto: Colourbox

Søk om tilskudd for å bedre vilkårene til pollinerende insekter

Gjennom tilskuddsordningen "regionale miljøprogram" går midlene blant annet til tiltak som bidrar til å ivareta biologisk mangfold, kulturlandskap, og plantevern. I år kan man også søke om tilskudd til å så frøblandinger som er gunstige for pollinerende insekter. 

Bie.
Bie. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen