Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdensdagen mot dødsstraff 10. oktober 2017

Den internasjonale dagen mot dødsstraff markeres i dag for 15. år på rad, med arrangementer over hele verden. - Dødsstraff er uopprettelig. I alle rettssystemer vil det være risiko for at feil begås og uskyldige kan bli dømt. Det er en risiko stater ikke bør være villig til å ta, sier utenriksminister Børge Brende.

Årets markering retter søkelys mot spørsmålet om folk som lever i fattigdom, sosialt marginaliserte og diskriminerte grupper har større risiko for å bli idømt dødsstraff og bli henrettet.

- Vi trenger mer kunnskap og oppmerksomhet om sammenhengen mellom fattigdom, diskriminering og forskjellsbehandling i møte med rettsvesenet. Det er uakseptabelt dersom økonomisk eller sosial status har betydning for hvem som arresteres, finnes skyldige og risikerer dødsstraff, sier utenriksminister Brende.

Norge er imot all bruk av dødsstraff. Norge jobber systematisk i FN og bilateralt for å nå målet om global avskaffelse av dødsstraff. Land som ikke har avskaffet dødsstraff, oppfordres til å innføre moratorium og umiddelbar stans i henrettelser. Under høstsesjonen i FNs menneskerettighetsråd, som nylig ble avsluttet, jobbet Norge aktivt sammen med andre land for å sikre bredest mulig støtte for en resolusjon om dødsstraff.

Det er en global trend bort fra bruk av dødsstraff, og mer enn to av tre land har nå avskaffet dødsstraff enten i lov eller i praksis. Likevel ser vi også at utviklingen går i negativ retning i noen land. Amnesty International har blant annet rapportert om en økning i totale antall dødsdommer; fra 1998 i 2015 til 3117 i 2016, fordelt på 55 land.

- Jeg er dypt bekymret over meldinger om et høyt antall dødsdommer og henrettelser i flere land så langt i 2017, inkludert i land som Iran, Irak og Saudi-Arabia. Samtidig er det gledelig at Gambia nylig signerte FNs Annen tilleggsprotokoll til Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter - om avskaffelse av dødsstraff - og at Madagaskar nå har ratifisert denne. Kampen mot dødsstraff nytter og må fortsette, sier utenriksministeren.

Den globale markeringen skjer i regi av Verdenskoalisjonen mot dødsstraff. Mer informasjon om den internasjonale kampanjen, og oversikt over lokale arrangementer verden over kan finnes her.

Til toppen