Vestre deltok på verdens helseforsamling – Norge går inn i WHOs globale styre

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre har denne uken deltatt på Verdens helseorganisasjons årlige helseforsamling i Genève. Årets forsamling er avgjørende for WHOs videre arbeid – ikke minst når det gjelder hvor godt vi vil være rustet mot fremtidige pandemier.

Verden klarte ikke å forhindre og begrense koronapandemien på en god nok måte, og den globale fordelingen av særlig vaksiner var skjev. De siste to årene har det vært intense forhandlinger om en ny internasjonal pandemiavtale.. For helseministeren er det viktig at man fortsetter å jobbe for enighet, og Norge jobber aktivt med land fra alle regioner for å finne en vei videre.

– For meg er forhandlingene om en pandemiavtale den viktigste saken under årets helseforsamling. Norges helseberedskap starter ikke ved våre grenser, men er avhengig av godt internasjonalt samarbeid, sier Vestre.

– Helseforsamlingen preges av de mange humanitære krisene i verden, i Ukraina, Gaza, Sudan og andre steder. I 2023 responderte WHO på 72 ulike humanitære kriser. Norge er en viktig bidragsyter til WHOs humanitære arbeid og legger under helseforsamlingen særlig vekt på viktigheten av å beskytte sivile, humanitært personell, helsearbeidere og helsefasiliteter.

– Jeg har møtt min ukrainske helseministerkollega og gitt uttrykk for Norges videre støtte til Ukraina, sier Vestre.

Et annet viktig punkt på Vestres program var lanseringen av investeringsrunden for WHO, som finner sted under G20-toppmøtet i Brasil i november. Norge fortsetter, sammen med Tyskland, som en uttalt støttespiller for en mer bærekraftig finansiering av organisasjonen. Det er viktig for at WHO skal sikre sin faglige og normative rolle.

Antibiotikaresistens er også et sentralt tema under årets helseforsamling. Norge støtter blant annet en resolusjon hvor medlemsland skal be WHO og medlemslandene om å forsterke arbeid og samarbeid om temaet, samt å forberede FNs høynivåmøte om dette i september i år.

– Hjemme vil vi legge frem en ny nasjonal antibiotikaresistens-strategi i løpet av året. For å lykkes nasjonalt, er vi helt avhengige av internasjonalt samarbeid, sier Vestre.

Norge inn i WHOs globale styre

Norge har en lang og stolt tradisjon innen global helse. Under årets helseforsamling velges Norge formelt inn i WHOs globale styre. Det er departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Cathrine M. Lofthus som går inn i styre på vegne av Norge.

- Jeg er glad for at Norge igjen får en plass i WHOs globale styre. Cathrine M. Lofthus er en faglig sterk kandidat med lang erfaring fra norsk helsetjeneste og ulike styreverv i og utenfor sektoren. Hun var sentral i myndighetenes pandemihåndtering, og jeg er sikker på hun vil gjøre en utmerket jobb som styremedlem i WHO, sier helse- og omsorgsministeren.

Som om styremedlem vil Norge fortsette arbeidet for å sikre alle mennesker tilgang på grunnleggende helsetjenester, inkludert seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Norges har tre hovedprioriteringer for styreperioden: bedre styring av WHO, sikre universell helsedekning og bedre forebygging av og respons i helsekriser.

Det formelle valget skjer mot slutten av uken.

På grunn av forsinkelser i programmet var det departementsråd Cathrine Lofthus som holdt innlegget fordi statsråd Vestre måtte reise.