Vestre vil ha flere kvinner i ledelsen i norske selskaper

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil lovregulere kjønnsbalansen i styrer og ledelser i norske selskaper. Nå vil næringsministeren ha innspill og forslag til tiltak fra partene og organisasjonene i arbeidslivet, kapitalmiljøene og viktige aktører i landets regioner.

Næringsminister Jan Christian Vestre i møte med kapitalmiljøene
Næringsminister Jan Christian Vestre mottok innspill fra kapitalmiljøene i Norge om kjønnsrepresentasjon i norske styrer og ledelser Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

– Knapt 20 prosent av styremedlemmer i private selskaper er kvinner. Syv av ti aksjeselskap har kun menn i styret. Det er ikke godt nok. Vi må ta grep for å sikre mer mangfold i næringslivet for å få bedre kjønnsbalanse og gjøre det mer attraktivt for kvinner å sitte i styrer og ledelser. Her er de store aktørene i kapitalmiljøet en del av nøkkelen. Jeg er utålmodig og vil få fortgang i arbeidet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Initiativet til arbeidet tas fordi det er for få kvinnelige toppledere, styremedlemmer og gründere i norsk næringsliv. CORE topplederbarometer 2020 viser at kun 15 prosent av topplederne i de 200 største selskapene i Norge er kvinner. I aksjeselskaper er 20 prosent av styremedlemmene kvinner. 21 prosent av aksjeselskapene er etablert av kvinner. Dette er tall regjeringen skal gjøre noe med.

Næringsministeren har så langt hatt innspillsmøter med partene i arbeidslivet, næringsliv, akademia og organisasjoner i Trondheim, og i dag med kapitalmiljøene.

– Norge er tjent med å få inn flere kvinner i styringen av norske selskaper, det handler om å bruke ressursene best mulig. Å øke likestillingen kan også være med på å øke verdiskapingen.  Innspillene jeg har fått i møtene med næringslivet, partene i arbeidslivet og kapitalmiljøene har vært gode, og jeg opplever at de aller fleste er enige om at vi må få fortgang i arbeidet, sier næringsministeren.

Regjeringen vil føre en offensiv likestillingspolitikk for å få mer mangfold i hele næringslivet, i alle sektorer og næringer. Forslag til tiltak sendes på høring før nyttår.

Disse har deltatt i innspillsmøtene

Deltakere i innspillsmøtet med kapitalmiljøene

 • Finans Norge
 • ABG Sundal Collier ASA
 • Norsk Venturekapitalforening
 • Storeband ASA
 • Altor Equity Partners AS
 • HitecVision AS
 • Unconventional Ventures

Deltakere i innspillsmøtet med partene i arbeidslivet

 • LO
 • NHO  
 • YS
 • Spekter
 • Samfunnsbedriftene
 • Virke
 • SMB Norge
 • Tekna
 • UNIO
 • NITO
 • Akademikerne

Deltakere i innspillsmøtet i Trondheim

 • NTNU
 • Frøy ASA
 • Hent AS
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Signicat AS
 • Volue ASA

Tall fra Core topplederbarometer 2022 og SSB

 • Kun 15 prosent av topplederne i de 200 største selskapene i Norge er kvinner.
 • Kvinneandelen blant styremedlemmene i norske aksjeselskaper er 20 prosent.
 • Kvinneandelen av daglige ledere i norske aksjeselskaper er 17 prosent. 
 • 21 prosent av aksjeselskapene er etablert av kvinner.