Viderefører tilskudd til studieforbund for funksjonshemmede

Regjeringen vil legge til rette for at folk kan lære gjennom hele livet. Støtten til studieforbundene bidrar til livslang læring, den har lange tradisjoner og støtter samtidig frivillig sektor i Norge. – Slike kurs i regi av frivilligheten utgjør viktige og samfunnsnyttige bidrag til voksenopplæring. Derfor foreslår vi også å bruke å bruke 185 millioner kroner på opplæring i studieforbund i vårt forslag til statsbudsjett for 2018, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Studieforbundene har over 500 medlemsorganisasjoner som tilbyr et bredt spekter av kurs. I fjor deltok over en halv million nordmenn på over 45 000 ulike kurs, som spenner over et bredt spekter. Det kan være alt fra språk til dans, til båtbygging eller søk med redningshunder.

 – Noen trenger formelle etter- og videreutdanningstilbud, andre ønsker mer uformelle kurs. Folk i ulike livsfaser, og med ulike ønsker, vil ha ulike behov for læring. I forslaget til statsbudsjettet legger vi derfor opp til et bredt spekter av muligheter for å lære gjennom hele livet. Vi er glade for at folk benytter seg av alle de mulighetene som finnes, sier kunnskapsminister Henrik Asheim. 

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen foreslått å redusere bevilgningen til studieforbund med 22,5 millioner kroner, for å kunne prioritere også andre opplæringstiltak.

– Vi vil gi et løft for yrkesfagene, og etterutdanning for ansatte i omsorgstjenestene. I tillegg foreslår vi en satsing på digital karriereveiledning for å møte behovet for omstillinger i arbeidslivet, sier Asheim. 

Vil ikke ramme aktivitet for funksjonshemmede

Det er studieforbundene som fordeler tilskuddet til sine medlemsorganisasjoner. Tilskuddet til studieforbund er delt i et grunntilskudd, et opplæringstilskudd, og et tilretteleggingstilskudd. Grunntilskuddet går først og fremst til administrasjon i studieforbundene, mens opplæringstilskuddet fordeles videre til medlemsorganisasjonene basert på deres aktivitet de to siste årene. De som mottar tilretteleggingstilskudd får dette i tillegg til opplæringstilskuddet for de samme kursene, for å sikre like muligheter til deltagelse for personer med behov for tilrettelegging.

 –Tilskuddet til studieforbundene for tilrettelagt aktivitet for funksjonshemmede og andre som trenger særskilt tilrettelegging blir opprettholdt i forslaget til statsbudsjett, sier kunnskapsminister Henrik Asheim. 

Regjeringen vil derfor øke andelen av tilskuddet som gis som tilretteleggingstilskudd, slik at denne delen av tilskuddet blir stort nok til å kompensere for den reduksjonen i opplæringstilskudd som de samme kursene ellers ville fått. 

 – Det er vært viktig for regjeringen at den delen av aktiviteten til studieforbundene som retter seg mot personer med spesielle behov for tilrettelegging, ikke skal berøres av kuttet, sier Asheim. 

Til toppen