Viktig møte om næringslivssamarbeid i Brasilia

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fjerde møte i økonomisk kommisjon ble gjennomført i Brasilia 19. mai.

Møtet ble ledet av viseminister Ivan Ramalho i ministeriet for utvikling, industri og handel og statssekretær Dilek Ayhan.

Ivan Ramalho og Dilek Ayhan (Foto: NFD/Håvard Figenschou Raaen)

- Vi legger stor vekt på å opprettholde den gode dialogen mellom norske og brasilianske myndigheter. Møtene i økonomisk kommisjon er en viktig arena for å diskutere muligheter og utfordringer i næringslivssamarbeidet, sier Ayhan.

Næringslivssamarbeidet mellom Norge og Brasil favner bredt, og på møtet ble det diskutert samarbeid innen bl.a. olje og gass, maritim og sjømat. Diskusjonen omhandlet også spørsmålet om forhandlinger om en skipsfartsavtale mellom Norge og Brasil, og mulighetene for å videreutvikle handelssamarbeidet mellom EFTA og MERCOSUR. Samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon ble også diskutert.

Kommisjonen er forankret i en avtale om handel og økonomisk, industrielt og teknisk samarbeid fra 1978. Kommisjonen ble revitalisert i fjor, da første møte siden 1981 ble gjennomført i Oslo. Det ble avtalt at neste møte skal gjennomføres i Norge i 2016.

I tillegg til Nærings- og fiskeridepartementet deltok også Olje- og energidepartementet, Ambassaden i Brasilia, Generalkonsulatet i Rio, Mattilsynet, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Norges Sjømatråd, de norske handelskamrene i Rio og Sao Paulo og Rederiforbundets representant i Rio.