Vårt viktigste marked – EØS-området

Statssekretær Elsbeth Tronstad deltok på NHOs ambassadørmiddag 22. august og holdt dette innlegget.

Kjære alle sammen. Fint å være her. Takk til NHO for å skape en slik møteplass. Og for å sette viktige spørsmål på agendaen.

EØS-avtalen

EU, EØS og europeisk samarbeid har sjelden har vært så aktuelt som det er nå. Brexit og nye amerikanske vinder har ført oss i Europa nærmere hverandre. Vi har fått økt forståelse for samarbeidets verdi.

EØS-avtalen er vår inngangsport til dette samarbeidet. Og vi trenger EØS-avtalen mer enn noen gang. Men vi ser i den pågående valgkampen at avtalen utsettes for press. Noen tar til orde for å reforhandle avtalen og sette den på spill.

Desto viktigere er det at vi står opp for EØS-avtalen og snakker om hva den faktisk betyr. Og som dere alle vet: EØS-avtalen handler om mer enn markedsadgang. Den handler om muligheter og rettigheter for oss alle. Til å studere, til å forske og til å jobbe. Den handler om trygg mat. Den handler om vekst og arbeidsplasser. Om å ta vare på miljøet og bekjempe klimaendringer.

Men dette er underkommunisert. EØS-avtalen tas for gitt. Kunnskapen om hva avtalen faktisk betyr, er for lav – for å si det mildt. Derfor bruker statsråden og jeg alle de anledningene vi har; ute på reiser, på besøk hos folk og bedrifter i Norge til å snakke om EØS-avtalen og hvor viktig den er for oss. For hverdagslivene våre.

Det har dere i NHO også gjort. Dere har omfattende kunnskaper om EØS. Og dere bruker den. Dere har, (og det gjelder både sentralt og i bransjeorganisasjonen), gjort en fantastisk jobb med å få fram hvor essensiell EØS-avtalen er for næringslivet og for arbeidsplasser.

Jeg vil også takke dere ambassadører. For jobben dere gjør ute for å informere om EØS og Norges plass i det europeiske samarbeidet. Den jobben hviler stort sett på oss nordmenn. Det er som kjent ikke så mange der ute som står opp om morgenen og lurer på hva de kan gjøre for EØS-avtalen i dag.

Utvikling av politikk/regelverk

For regjeringen er EØS også en viktig plattform for å fremme norske interesser i EU. En plattform for å komme med våre synspunkter og kunnskap når det er relevant. Og før toget har gått i Brussel.

Og vi ser konkrete resultater. Eksempel: Vi har levert et omfattende innspill til strategien for gjennomføring av det digitale indre marked. Vi har løftet problemstillingen om antibiotikaresistens til europeisk nivå. Vi har fått tilslutning til viktig regelverk knyttet til EUs finanstilsyn og til økologi. Listen kan gjøres lengre, og viser at mulighetsrommet er der. Og blir brukt.

Brexit

En annen effekt av EØS ser vi i tilknytning til brexit: Kartleggingsarbeidet av norske interesser som regjeringen har foretatt, viser med all tydelighet hvor omfattende EØS-avtalen er. Og at brexit får stor betydning for oss.

Det er avgjørende for oss at de løsningene som fremforhandles mellom Storbritannia og EU sikrer et fortsatt velfungerende indre marked i hele EØS-området. Dette perspektivet har vi tydeliggjort overfor EU, og fått gehør for. Vi har også god kontakt med britiske myndigheter. Neste uke drar statsråden til London.

Brexit-arbeidet vil bli ytterligere intensivert framover. Og vi deler NHOs syn om at tett kontakt med næringslivet er sentralt. Vi vil derfor om kort tid invitere dere og andre organisasjoner i nærings- og arbeidslivet til å delta i en referansegruppe for å styrke dialogen og informasjonsutvekslingen.

Til slutt og for å gjenta meg selv: EØS-avtalen må forsvares, belyses og framsnakkes. Og jeg (og statsråden) er takknemlig for å ha dere alle med på laget.

Til toppen