Vil bruke smarttelefoner for å kartlegge flyktningers kompetanse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Oversikt over arbeidserfaring og utdanning skal få flyktningene raskere i arbeid. En ny nettløsning skal få flyktningene til å registrere sin egen kompetanse.

Kartleggingen skal flyktningene gjøre selv med PC eller smarttelefon. Etter kartleggingen vil de få tilbud om yrkes- og utdanningsveiledning.

 – Opplæring er avgjørende for å sikre at flyktninger får jobb og integreres. Derfor er dette en nødvendig satsing for å få flest mulig raskt i jobb, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Kartleggingen vil gi en oversikt over jobberfaring, utdanning og språk. Resultatene skal også brukes til å tilpasse utdannings- og opplæringstilbudet til flyktningenes kompetanse.

 – Ved å få informasjon om utdannings- og arbeidserfaring kan det bli lettere å legge til rette for et bedre integreringsopplegg for den enkelte, forteller innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

 Alle som bor i ordinære asylmottak og har fått opphold, eller har stor sannsynlighet for å få det, skal kunne bruke nettløsningen. Endelig versjon skal være ferdig i 2017, men en testversjon vil gradvis kunne tas i bruk i 2016. Det er Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som skal utvikle løsningen, i samarbeid med UDI, IMDI, NOKUT og NAV.

 I løpet av våren vil man også gå igjennom hvilke tilbud om utdanning og jobbtrening som kan starte allerede i mottaket.