Vil dekke deler av kostnadene ved eventuell deling av Kinn kommune

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil kompensere Kinn kommune for deler av engangskostnadene direkte knyttet til delingsprosessen, dersom Kinn kommune deles

− Jeg ønsker å gi kommunen og befolkningen forutsigbarhet rundt de økonomiske rammene ved en eventuell delingsprosess, før de gjør sin vurdering av om Kinn skal deles. Jeg har i dag sendt brev til Kinn kommune med nærmere informasjon om økonomiske konsekvenser ved en eventuell deling av kommunen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Ved en eventuell deling vil Kinn kommune få dekket deler av engangskostnadene som oppstår ved en slik deling, med et beløp på 15 millioner kroner.

Når det gjelder hvilken virkning en eventuell deling vil ha på de ordinære tilskudd som mottas fra staten gjennom inntektssystemet, vil det ikke være mulig å si noe eksakt om sumeffekten av dette per i dag. Ved en deling vil Flora og Vågsøy få beregnet rammetilskuddet etter gjeldende inntektssystem på delingstidspunktet, og per nå er det ikke mulig å anslå størrelsen på rammetilskuddet til kommunene etter en eventuell deling.