Vil dekke sykehjemsopphold for krigsseilere

Regjeringen tar nødvendig grep og vil tilpasse regelverket slik at krigsseilere som bor i utlandet kan få dekket egenandeler ved opphold på sykehjem der, i likhet med krigspensjonister bosatt i Norge.

– Krigsseilerne har vært helt avgjørende for friheten vår. Den svært krevende og farlige innsatsen de la ned under andre verdenskrig blir aldri glemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Da krigspensjonsordningen ble innført i 1946 var det nettopp for å ivareta de som hadde blitt skadet under andre verdenskrig.

– Krigsseilerne gjorde en uvurderlig innsats under andre verdenskrig, og bidro til at Norge ble fritt 8. mai 1945. Det er hevet over tvil at handelsflåtens innsats var Norges viktigste bidrag til den allierte seieren. Samtidig var verken skipene eller sjøfolkene forberedt på krig, noe som gjør at sjøfolkenes innsats stiger enda mer i aktelse, sier Brenna.

Det tok tid før samfunnet tok innover seg hvilke typer skader som krigsseilerne ble utsatt for. Senere utvidelser av ordningen ga blant annet også rett til krigspensjon ved langvarige påkjenninger, noe som var spesielt viktige for å ivareta krigsseilerne. 

Samme rettigheter som krigspensjonister i Norge

Krigspensjonistene beholder pensjonen sin uavhengig av hvor de bor eller statsborgerskap. Imidlertid kan forskjeller i velferdstilbudet i ulike land gi ulike levekostnader for krigspensjonister bosatt i utlandet.

Tilpasningen regjeringen nå gjør gir krigspensjonister mulighet til å søke NAV om å få dekket normale egenandeler til varig opphold på sykehjem hvis landet de bor i ikke dekker det, mot at krigspensjonen reduseres på samme måte som krigspensjonister som bor på sykehjem i Norge. Det betyr at de får beholde 37 prosent av pensjonen sin. Som tidligere, kan krigspensjonister få dekket utgifter til medisinsk behandling på sykehjem gjennom NAV.

Dette gir tydeligere likebehandling av krigspensjonister uansett hvor man bor. 

– Regjeringen tar nødvendig grep som på en målrettet og god måte vil sikre en trygg og verdig alderdom til krigspensjonister, herunder krigsseilere, innlagt på syke- eller aldershjem i utlandet, på lik linje med om de hadde vært bosatt i Norge, sier Brenna.

Regjeringen tar sikte på at endringen trer i kraft 1.juli.