Vil gjøre det mer fleksibelt for kommunene å gjennomføre valget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Under koronapandemien trengte kommunene mer fleksibilitet for å kunne gjennomføre stortingsvalget. Stortinget vedtok flere endringer i valgloven for å gjøre situasjonen enklere for kommunene. - Positive tilbakemeldinger fra kommunene gjør at departementet foreslår derfor å videreføre enkelte av endringene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Departementet foreslår at det skal være mulig å samle inn underskrifter både elektronisk og på papir. Dette vil gjøre det lettere for partiene og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter.

I et nytt lovforslag foreslår departementet at valglokaler kan ligge utenfor stemmekretsen, og at kommunene kan starte opptellingen av forhåndsstemmer søndagen før valgdagen. Dette sikrer økt fleksibilitet for kommunene.

Forslaget innebærer også at valgstyret kan opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det oppstår forhold som gjør at dette er nødvendig. Dette vil sikre velgerne muligheten til å stemme.

Departementet er i gang med å følge opp valglovutvalgets utredning og vil legge frem en proposisjon med forslag til ny valglov tidlig i 2023. Forslagene som fremmes nå er i tråd med utvalgets utredning, og var midlertidig gjeldende ved valget i 2021.

– Ved å foreslå disse endringene nå legger vi til rette for mer kontinuitet for kommunene, sier statsråden.


Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00