Vil ha Europa med på akrim-samarbeid

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er behov for økt samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet på europeisk nivå. Norge inviterer nå EU til et utvidet samarbeid for å stanse de kriminelle, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren har sendt en rapport om arbeidslivskriminalitet til EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker. På vegne av regjeringen inviterer Erna Solberg EU- kommisjonen og EU-landene med på et tettere samarbeid i kampen mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet.

Flytter seg over grensene
- Erfaringen fra Norge er at arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende og sterkere organisert enn tidligere. Sakene har ofte internasjonale forgreninger. I mange tilfeller snakker vi om rene kriminelle nettverk, med virksomheter som flytter seg hurtig fra land til land. De er dermed vanskelige å oppdage for nasjonale kontrollmyndigheter. For å lykkes i kampen mot de kriminelle må de europeiske landene jobbe enda tettere sammen, sier Erna Solberg.

I rapporten lanserer regjeringen en rekke forslag til tiltak på områder den mener egner seg spesielt for et tettere felleseuropeisk samarbeid. Bedre ID-kontroll, felles informasjonstiltak og systemer for informasjonsdeling mellom etater er blant tiltakene statsministeren ønsker å drøfte med EU-kommisjonen og medlemslandene.

- Jeg vil drøfte med EU-kommisjonen om det også på europeisk nivå kan være hensiktsmessig med en samlet, felles strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier Erna Solberg.

Partene er viktige
I Norge har regjeringen iverksatt en egen strategi med 25 tiltak for å komme problemet med arbeidslivskriminalitet til livs. Regjeringen og partene i arbeidslivet samarbeider tett, med mål om at det skal være enklere å være seriøs og vanskeligere for dem som med viten og vilje bryter loven. Et styrket samarbeid mellom offentlige kontrolletater som Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og NAV er en av hovedpilarene i den norske regjeringens tilnærming. Det er opprettet syv sentre mot arbeidslivskriminalitet, der etatene jobber under samme tak.

Deltar på EU-toppmøte i Gøteborg
Statsministeren vil delta på EU-toppmøtet om arbeids- og sosialpolitikk (Social Summit for Fair Jobs and Growth) i Gøteborg 17. november.