Vil ha innspill om utfordringer knyttet til sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen ønsker innspill til arbeidet med å konkretisere og følge opp regjeringens ambisjoner for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– Vi har allerede fått på plass endringer i arbeidsmiljøloven som skal bidra til riktig klassifisering av arbeidsfolk, og som skal sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I Norge jobber flere hundre tusen som selvstendig næringsdrivende og frilansere Deres rettigheter til sosiale ordninger, samt plikter, er noe annerledes enn for arbeidstakere.

– Regjeringen mener selvstendig næringsdrivende og frilanseres rettigheter er gode, men det er noen problemstillinger og forbedringsområder vi vil å se nærmere på. Derfor ønsker vi nå innspill fra dem det gjelder, sier Mjøs Persen.

De konkrete områdene vi ber om innspill på, er nærmere beskrevet i Innspillsbrevet.

Stortingsmelding om kunst og kultur

I enkelte næringer og bransjer er det en stor andel som er organisert som selvstendig næringsdrivende eller som påtar seg frilansoppdrag.

– Nå legger vi frem stortingsmeldingen «Kunstnarkår». De sosiale ordningene i folketrygden for selvstendig næringsdrivende og frilansere er viktige for kunst- og kulturmedarbeidere. Jeg håper derfor så mange som mulig i sektoren gir innspill på de konkrete problemstillingene vi ber om. Både utfordringene og hvordan de best kan løses, sier Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Send inn innspill

Innspill sendes til postmottak@aid.dep.no innen 15. oktober 2023.

Merk e-posten med «Innspill selvstendig næringsdrivende og frilansere». Vi gjør oppmerksom på at henvendelsene ikke vil bli besvart.»