Vil ha større innsats fra lærerstudentene

Regjeringen tildeler 10 millioner kroner til et prosjekt for å få lærerstudenter til å jobbe mer med studiene. Midlene skal bidra til konkrete tiltak for å øke studieinnsatsen.

I Studiebarometeret har studenter i grunnskolelærerutdanning oppgitt at de bruker lite tid på studiene sammenlignet med andre studentgrupper. Samtidig får lærerstudentene relativt gode karakterer.

– Vi har lenge vært bekymret for at universitetene og høyskolene ikke har høye nok ambisjoner på vegne av lærerstudentene. Fra høsten innfører vi de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. Da har vi en klar forventning om at institusjonene skal skru opp ambisjonsnivået, og at studentene skal intensivere sin arbeidsinnsats, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning får i oppdrag å drifte et prosjekt som skal få frem eksempler på tiltak for å øke studentenes arbeidsinnsats. Tiltakene skal bidra til at studentene bruker mer tid på studiene og oppnår høyere læringsutbytte.

ProTed skal umiddelbart lyse ut en konkurranse blant universiteter og høgskoler som tilbyr grunnskolelærerutdanning.

– De fire-fem beste søknadene blir del av dette prosjektet. Her vil jeg at alle lærerutdanningsinstitusjoner kommer på banen med gode forslag til tiltak som kan styrke studentenes arbeidsinnsats, og som kan overføres til andre lærerutdanninger, sier kunnskapsministeren.

Til toppen