Vil skjerpe lovverket for bombekjemikalier

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005.

– Vi ønsker å skjerpe adgangen til bombekjemikalier og sørge for bedre informasjonsflyt mellom toll og politi, sier justis- og beredskaps­minister Anders Anundsen.

Adgangen til bombekjemikalier: Det legges opp til at privatpersoner ikke skal ha tilgang til kjemikalier som kan brukes til å fremstille eksplosiver. Lovendringene er nødvendige for at Norge skal kunne tilpasse og iverksette EU-krav om markedsføring og bruk av eksplosiver som er underlagt restriksjoner.

Bedre informasjonsflyt mellom tollmyndigheter og politi: I de foreslåtte lovendringene ligger det også forslag om å endre tolloven slik at tollmyndighetene kan utlevere taushetsbelagt informasjon til politiet. Tollvesenet skal også kunne dele informasjon med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hevet strafferamme: Det foreslås videre å heve strafferammen i brann- og eksplosjonsvernloven til henholdsvis 2 og 6 år for de alvorligste overtredelsene av loven. Samtidig foreslås endringer i straffeloven 2005 for å bringe bestemmelsene på linje med endringene som foreslås i brann- og eksplosjonsvernloven.

Enkelte av tiltakene er et resultat av oppfølgingen etter terroraksjonen 22. juli.

Høringsfrist: 24. februar 2014.

Les høringsbrevet her

  

Til toppen