Vil vurdere endringer i reglene for privatimport av legemidler

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En arbeidsgruppe skal vurdere endringer i reglene for privatimport av legemidler som kjøpes på nett. Professor Aslak Syse skal lede arbeidsgruppen.

1. oktober 2015 kom det nye regler for privatimport av legemidler. Da ble det kun lov å privatimportere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge.

Hensikten med de nye reglene er å beskytte befolkningen mot falske og ulovlige legemidler som kjøpes på nett. Disse kan være svært helseskadelige. Samtidig er det viktig at reglene for privatimport ikke innskrenker den enkeltes frihet mer enn nødvendig.

Norge har en vid definisjon av hva som skal regnes som legemidler, blant annet klassifiseres mange vitaminer og mineraler over en viss grense som legemidler. Endringene 1. oktober førte derfor til at mange legemidler som tidligere var lov å privatimportere ble forbudt, for eksempel vitaminer og mineraler i høyere doser enn det som tillates i Norge.

Høsten 2015 opphevet Helse- og omsorgsdepartementet klassifiseringen av vitaminer og flere mineraler som legemiddel, slik at disse kunne privatimporters.

Nå nedsetter Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe som skal gjøre en ny vurdering av hvilke stoffer, droger og preparater som ikke skal kunne privatimporteres.

Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke handlingsrom Norge har etter EØS- regelverket til å begrense og tillate privatimport av legemidler som kjøpes på nett, samt begrensninger i dosene. De skal veie hensynet til liv og helse opp hensynet til personers rett til å velge selv.

Arbeidsgruppen har representanter fra relevante myndigheter og organisasjoner/ personer som har kunnskap om området. Leder for arbeidsgruppen er professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse.

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling innen 30. september 2016.

Disse deltar i arbeidsgruppen

 • Aslak Syse, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
 • Statens legemiddelverk
 • Mattilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet  
 • Kari Kjeldstadli, lege ved Oslo Universitetssykehus
 • Andreas N. Bjørndal, MSc homøopati, akupunktør
 • Turid Backer, daglig leder Norwegian Advisory Services 
 • Bernt Rognlien, lege Balderklinikken
 • Joakim Iversen, lege egen praksis
 • Berit Smedstad Paulsen, pensjonert professor i farmasi, Universitetet i Oslo

Les arbeidsgrupppens mandat