VimpelCom-saken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Telenor har i dag offentliggjort rapporten fra Deloitte om Telenors håndtering av eierskapet i VimpelCom.

- Rapporten bekrefter at dette er en svært alvorlig sak, sier næringsminister Monica Mæland.

Telenor bestilte i fjor høst en ekstern gjennomgang av konsernets oppfølging og håndtering av eierskapet i VimpelCom. VimpelCom har vært under etterforskning for forhold knyttet til selskapets virksomhet i Usbekistan.

Rapporten fra Deloitte ble offentliggjort i dag.  

- Jeg har hatt et møte med Telenors styreleder. I møtet fikk jeg en presentasjon av hovedinnholdet i rapporten og hvordan selskapet følger dette opp. Jeg har nå bedt Telenor-styret om en skriftlig vurdering av innholdet i rapporten, og hvordan de vil følge den opp,  sier Mæland                                                                                                                             

Telenor har også i dag tidlig offentliggjort at selskapet i egne gjennomganger har avdekket mulige kritikkverdige forhold i andre deler av virksomheten.  To forhold er trukket frem.

- I møtet fikk jeg også en kort orientering om to forhold som nå følges opp av selskapet. Nærmere spørsmål om disse forholdene må rettes til selskapet, sier Mæland.