Vinnarane i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender luke 23-24

I år fann du historier om landbruks- og matforsking frå Noreg sine forskingmiljø i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender.

Dagsvinnarane i Landbruks- og matdepartementet sin julekalender blir premiert med eit flott kjøkkenforkle kvar. I tillegg trekk vi ein hovudvinnar av dei som har svart riktig på alle spørsmåla i julekalenderen frå 1 til 24. desember. Hovudvinnaren blir premiert med ein iPad mini 4. Vinnarane blir kontakta på mail. 

 Dagsvinnarane frå 23 og 24. desember er:

     23. Bonsak Hammeraas
     24. Merete Guldhav

Hovudpremien går til:

 • Alexander Nussbaum 
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Vinnarane i Landbruks- og matdepartementet sin julekalenderen:

 1. Susanna Fransson
 2. Anne Snefrid Opheim
 3. Siri Kvarme
 4. Magnus Bengtsson
 5. Martine Vinders
 6. Åsmund Mikalsen Kvifte
 7. Karianne Laugaland
 8. Hans Magne Tønnessen
 9. Liisi Grab
 10. Svein Erik Heggmo
 11. Gudrun Ustad
 12. Gerd Sperstad
 13. Christine Pedersen
 14. Arne Ramdal
 15. Frank Hoel
 16. Fritz Østby
 17. Helle Berge 
 18. Xiaochan Li 
 19. Mona Furustad Gladhaug
 20. Einar Strand
 21. Randi Lund Kjørren
 22. Bernt Rune Suleskard
 23. Bonsak Hammeraas
 24. Merete Guldhav

I 2016 har Landbruks- og matdepartementet løyvd 256,065 millionar kroner til forsking på landbruk og mat. Pengane blir brukt til å forske på matsikkerheit, landbruk over heile landet, auka verdiskaping og bærekraftig landbruk, som er dei fire landbruks- og matpolitiske hovedmåla. Landbruks- og matdepartementet gjev penger til Norges forskningsråd, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk senter for bygdeforskning og Veterinærinstituttet som gjev ny kunnskap om norsk landbruk. 

Til toppen