Vurderer endringer i regelverket for blodgivning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn.

– Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet og for andre mennesker. Det er viktig å legge til rette for at de som kan og vil gi blod, kan gjøre dette på en trygg måte. Det betyr at vi må ha et regelverk som er oppdatert på faglig kunnskap om risiko for hvem som kan gi blod, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.   

Blodet i blodbanken skal være trygt og pasientsikkerheten skal være det viktigste. I en rekke tilfeller kan personer få midlertidig karantene mot å gi blod. Det gjelder blant annet personer som har byttet seksualpartner, tatt piercing, vært syk eller reist i land der infeksjonssykdommer som smitter med blod er utbredt. Menn som har sex med menn må vente i minst 12 måneder siden siste seksuelle kontakt for å gi blod etter dagens retningslinjer.

– Talspersoner for skeive har tatt opp at dagens regelverk er urimelig. Vi ser at andre land, blant annet Danmark, Sverige og Canada, nylig har gjort endringer i sine regelverk for denne gruppen. For å opprettholde tilliten til blodgiversystemet må vi ha et regelverk som er basert på faglige anbefalinger og sunn fornuft. Det må ikke være unødvendig vanskelig for noen grupper å gi blod, sier Kjerkol.  

Helsedirektoratet skal samarbeide med Folkehelseinstituttet om å vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn. Det skal i arbeidet ses hen til de endringene i reglene som er gjort i andre land, inkludert Sverige og Danmark. Frist for oppdraget er 1. april 2023.