Vurdering av høringsinnspill til frekvensauksjon i 800, 900 og 1800 MHz-båndene og invitasjon til auksjonsdeltagelse i desember

Post- og teletilsynet (PT) har gjennomført en høring av forslag til auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser (i perioden 14. august – 30. september 2013). Høringen handlet om auksjonen av frekvensressurser i 800, 900 og 1800 MHz-båndene.

Høringen
Post- og teletilsynet (PT) har gjennomført en høring av forslag til auksjonsregler og utkast til frekvenstillatelser (i perioden 14. august – 30. september 2013). Høringen handlet om auksjonen av frekvensressurser i 800, 900 og 1800 MHz-båndene.

Auksjonen av ressurser i disse tre frekvensbåndene skal gjennomføres i tråd med overordnede rammer og regelverk fastsatt av regjeringen og ekommyndigheten (Samferdselsdepartementet og PT).

PTs forslag til auksjonsregler og frekvenstillatelser var gjenstand for høring. Beslutningene om overordnet rammeverk fattet av regjeringen og Samferdselsdepartementet var ikke en del av denne høringen. Ekommyndigheten har imidlertid mottatt en rekke høringsinnspill som dreier seg om disse beslutningene. På bakgrunn av innspillene har ekommyndigheten utarbeidet et felles dokument med vurderinger av innspillene, hvor myndighetens konklusjoner og endringer som følge av høringen også fremgår.

Registrering til auksjonen
PT åpner for registrering til auksjonen fra den 28. oktober 2013. Siste frist for registrering er 15. november 2013 kl. 15.00. De som ønsker å delta i auksjonen må levere inn registreringsskjema og bankgaranti.

Gjennomføring av auksjonen
Auksjonen begynner 2. desember 2013. Resultatet av auksjonen vil i henhold til foreliggende tidsplan bli offentliggjort den 10. desember 2013.

Mer informasjon om behandlingen av høringen og invitasjon til auksjonsdeltagelse finnes på PTs hjemmesider.

 

Til toppen