Webinar om ansvarlig næringsliv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet og Norges ambassade i Accra, Ghana, arrangerer 17. og 18. juni et webinar om ansvarlig næringsliv - for et bedre samarbeidsklima mellom myndighetene, næringslivet, sivilt samfunn og utenrikstjenesten.

Kunnskapen fra webinaret vil gi økt bevissthet rundt eksisterende rammebetingelser for ansvarlig næringsliv og respekt for menneskerettigheter i leverandørkjeder og betydningen av aktsomhetsvurderinger. 

Det er en viktig oppgave for utenrikstjenesten å aktivt fremme et ansvarlig næringsliv samt å veilede næringslivet om rammebetingelser i samarbeidsland. Å bidra til kunnskap og kompetansebygging innen dette fagfeltet er i tråd med Norges nasjonale handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter (NAP.

Når utenrikstjenesten bidrar med støtte til næringslivet i utviklingsland og veileder norsk næringsliv med virksomhet i våre samarbeidsland, er det viktig at statens forventninger til ansvarlig næringsliv er i tråd med overordnede politiske føringer. Kompetansebyggende tiltak vil derfor bidra til en samstemt, praktisk gjennomføring av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Les mer om webinaret. Se fullt program.

Påmelding: