WTO og tvisteløsningsmekanismen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Prosjektet «International Trade Policy at the Crossroads» er et samarbeid mellom Utenriksdepartementet og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) som belyser aktuelle handelstema.

Som en del av dette prosjektet, arrangerte Nupi i dag et seminar om WTO og tvisteløsningsmekanismen.

Chad P. Bown fra Peterson Institute for International Economics (PIIE) i Washington ga en bred orientering om utviklingen i WTOs tvisteløsningssystem og ulike grunner til at det ikke lenger er et fungerende ankeorgan i WTO.

Ekspedisjonssjef Katja C. Nordgaard innledet på vegne av Utenriksdepartementet. Les innlegget her.

Chad P. Brown, Institute for International Economics (PIIE), Katja Nordgaard, ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet og Arne Melchior, seniorforsker ved NUPI.

F.v.: Chad P. Brown, Institute for International Economics (PIIE), Katja Nordgaard, ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet og Arne Melchior, seniorforsker ved NUPI. (Foto: UD)