Bekymring for manglende framgang i WTO

- Jeg er bekymret for situasjonen i WTO. Til tross et felles ønske om å få framgang i forhandlingene om nye avtaler, står vi fast i gamle mønstre. Vi trenger en avtale som er basert på politiske og økonomiske realiteter anno 2015. Norge er beredt til å bidra, sier utenriksminister Børge Brende.

Brende deltok på møte med et 30 talls ministre fra WTO medlemsland i Paris 4. juni. Møtet var ledet av Australia og Kenya, sistnevnte som vertskap for WTO neste ministerkonferanse i Nairobi i desember 2015. Hensikten var å gjøre opp status og gi politiske føringer for innspurten i forhandlingene om å beslutte arbeidsprogrammet for Doharunden, hvor fristen er juli 2015.

- Tiden er i ferd med å gå fra oss. Alle områder i mandatet;  landbruk, industrivarer, tjenester, anti-dumping og annet regelverk må være omfattet av løsningen. Løsningen må ha en tydelig utviklingsprofil, inklusiv særbehandling av de minst utviklede land, sier Brende.

Fra WTOs mini–ministermøte i Davos i januar ble det gitt et oppdrag til forhandlerne om å innen juli utarbeide et balansert arbeidsprogram som er gjennomførbart til ministerrådsmøtet i Nairobi i desember 2015. Det foregår nå drøftelser om substans på en rekke områder, men arbeidet har ikke kommet langt nok til at en kan se konturene av et arbeidsprogram. WTOs generaldirektør Azevedo sa i Paris at han ikke ser noen tilnærming mellom partene. På stadig flere områder utkrystalliserer det seg nå enkeltspørsmål som må løses dersom man skal kunne komme videre på andre områder.  Det er også et vedvarende problem at noen land insisterer på avklaringer på landbruk før de er villig til å drøfte både markedsadgang på industriprodukter, tjenester og regelverk. 

Til toppen