WTO-medlemmer med sterk fordømmelse av Russland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I en fellesuttalelse til WTOs hovedråd datert 15. mars kom Norge, sammen med en rekke andre WTO-medlemmer, med en sterk fordømmelse av Russlands invasjon i Ukraina.

Fellesuttalelsen gjør det klart at vi anser Russlands handlinger som alvorlige folkerettsbrudd, og at sanksjoner mot Russland som innebærer fravikelse av WTOs likebehandlingsprinsipper vil være berettiget i denne situasjonen. Det blir videre stadfestet at Hviterusslands tiltredelsesprosess til WTO-medlemskap anses som suspendert.