Regelverk for Bedriftsdemokratinemnda

Bedriftsdemokratinemnda fatter avgjørelser med hjemmel i følgende regelverk: