Bedriftsdemokratinemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsdemokratinemndas kompetanse ble overført til Tvisteløsningsnemnda fra og med 1.1.2018. På disse sidene finner du dokumenter fra Bedriftsdemokratinemndas virke fram til og med 31.12.2017.

Endringer i reglene om ansattes rett til representasjon fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 trer det i kraft endringer i reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Her finner du informasjon om de nye reglene.

Om nemnda

Bedriftsdemokratinemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere fellesordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene.

Vedtak i Bedriftsdemokratinemnda

Protokoller med vedtak fra Bedriftsdemokratinemndas møter.

Aktuelt nå

Endringer i reglene om ansattes rett til representasjon fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 trer det i kraft endringer i reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Her finner du informasjon om de nye reglene.