Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

E-post: postmottak@fd.dep.no
Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Født: 1976

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Regjeringen vil føre en åpen, troverdig og realistisk forsvarspolitikk – og bygge et forsvar for framtiden. Vårt mål er et styrket NATO og et fornyet forsvar med høy operativ evne"

Svar til Stortinget

Utdanning:

 

Politiske verv:

 

Verv i Høyre:

 

Øvrig: