Oversikt og orientering

For i det hele tatt å kunne opprettholde et forsvar av Norge, trenger Det norske Forsvaret steder å øve. Her får du oversikt med kart over alle områdene og nærmere orientering.