Oversikt og orientering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

For i det hele tatt å kunne opprettholde et forsvar av Norge, trenger Det norske Forsvaret steder å øve. Her får du oversikt med kart over alle områdene og nærmere orientering.