Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6401-6410 av 6748 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg R-7/99

  20.12.1999 Rundskriv Finansdepartementet

  Vedlegg til Finansdepartementets rundskriv R-7/99 av 08.07.1999 om Statens konsernkontoordning – informasjon om rammeavtaler med kontoførere Oversikt over hvilke krav i rammeavtalene av 1999 som enten er nye eller er presisert i forhold til

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato Konsernjur v/B. Eilertsen 99/4622 FM HKN 20.12.1999 Tillatelse til å erverve aksjene i Oslo Reinsurance Company ASA mv Det vises til brev av 14. juni 1999 fra Storebrand

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato 99/2188 FM KTN 20.12.1999 Storebrand ASA - søknad om tillatelse til å etablere eierandel på 33 % i svensk skadeforsikringsselskap og søknad om tillatelse til avhendelse av

 • Konsesjonsbrev til Storebrand ASA

  20.12.1999 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato MEY/EPI 99/1142 FM HKN 20.12.1999 Storebrand ASA - Søknad om tillatelse til å erverve inntil 50 pst. av aksjene i Fair Financial Ireland Ltd Det vises til brev av 14. oktober 1998

 • Forskrift om engangsavgift

  20.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 4. januar 1984 nr. 1 om toll og engangsavgift på motorvogner m.m. Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter,

 • Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 28.06.1999

  17.12.1999 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato 99/1703 99/1151 28.06.99 Saksbehandler: Bergmann Vurdering av behovet for ny forskrift for representantskapets virksomhet Innledning Finansdepartementet har i brev av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om teknisk sprit

  17.12.1999 Forskrift Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift av 15. januar 1996 nr. 21 om avgift på brennevin og vin m.m. til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk m.v. (teknisk sprit) Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 1999 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 1,

 • Betalingssystemloven

  17.12.1999 Lov Finansdepartementet

  Jevnfør EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16b (dir 98/26). Som interbanksystem regnes systemer basert på felles regler for avregning, oppgjør eller overføring av penger mellom kredittinstitusjoner. Som systemer for betalingstjenester regnes systemer basert

  Se loven på lovdata.no

 • Ot.prp. nr. 19 (1999-2000) - Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

  17.12.1999 Proposisjon Finansdepartementet

 • Ot.prp. nr. 21 (1999-2000) - Endringer i skatteloven mv.

  17.12.1999 Proposisjon Finansdepartementet

Til toppen