Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6441-6450 av 6865 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om kontrollopplysninger

  31.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/2544 SA HS/rla 31 .7.2000 Høring om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontroll Vedlagt følger Finansdepartementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 31.07.2000

  31.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Dato: 31.7.2000 1. Innledning Arbeidsgivere skal blant annet beregne, innberette og gi oppgjør for skattetrekk (forskuddstrekk og påleggstrekk) og arbeidsgiveravgift. Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at arbeidsgiverne i kommunen gir oppgaver

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt

  25.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5241 SA AKR/GHL 25 .7.2000 Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nærmere regler for reduksjon i tonnasjeskatt på

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 25.07.2000

  25.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8-16 første ledd. I Overskrift til § 8-16 ny del A skal lyde: A. Utfyllende bestemmelser om fastsettelse av tonnasjeskatt Ny overskrift til § 8-16-1 skal

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av NOU 2000:18

  17.07.2000 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/5346 SØ Tjo 17.7.2000 Petroleumsskatteutvalget ble oppnevnt 22. oktober 1999 og avleverte sin innstilling til Finansdepartementet 20. juni 2000. Finansdepartementet sender med dette utvalgets

  Status: Ferdigbehandlet

 • Skatteregler for opsjoner

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skatteregler for opsjoner Finansdepartementet har utarbeidet et faktanotat om skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold. Notatet er oppdatert med de nye skattereglene som ble innført ved lovendring av 23.juni 2000. Reglene følger av skatteloven §

 • Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold - faktanotat

  17.07.2000 Rapport Finansdepartementet

  Skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold Innledning Bestemmelsene om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold fremgår av skatteloven § 5-14 tredje ledd. Bestemmelsen gjelder fordel ved rett til erverv av aksje/grunnfondsbevis (kjøpsopsjon) og rett

 • Ot.prp. nr. 78 (1999-2000) - Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

  07.07.2000 Proposisjon Finansdepartementet

 • Brev til Storebrand ASA

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/5835 FM HKN 28.6.2000 Storebrand ASA – søknad om tillatelse til å erverve 50 prosent av aksjene i livsforsikringsselskapet Euroben Life and Pension Limited i Irland Det vises til

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM EGR 28.6.2000 Erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til departementets brev av 13. juni 2000 med

Til toppen