Finansdepartementets årsregnskap

Finansdepartementet fører sitt driftsregnskap etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet for departementet samt regnskap for statens gjeldsforvaltning.

________________________
Tidligere årsregnskap: