Tilknyttede virksomheter

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet / Tilsynsrådet for advokatverksemd

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Nettside: http://tilsynet.no/