Forsiden

Politiets sikkerhetstjeneste / Politiets tryggingsteneste

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er et særorgan innen politietaten, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforske trusler mot rikets sikkerhet, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.pst.no/