Politiets sikkerhetstjeneste / Politiets tryggingsteneste

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er et særorgan innen politietaten, direkte underlagt Justisdepartementet. Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforske trusler mot rikets sikkerhet, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en særskilt polititjeneste innen politietaten, direkte underlagt Justisdepartementet. Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforske trusler mot rikets sikkerhet, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold.

I påtalespørsmål er PST, som resten av politiet, underlagt påtalemyndigheten.

Nettside: http://www.pst.politiet.no/