Politiets sikkerhetstjeneste / Politiets tryggingsteneste

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er et særorgan innen politietaten, direkte underlagt Justisdepartementet. Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforske trusler mot rikets sikkerhet, ulovlig etterretningsvirksomhet og politisk motivert vold.

Nettside: https://www.pst.no/

Til toppen