Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H)

Adresse: Kirkegata 18, Postboks 8119 Dep 0032 Oslo
E-post: postmottak@kd.dep.no
Telefon: 22 24 74 00

Tiltrådte: 24.01.2020

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.