Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Adresse: Kongensgate 20, Postboks 8013 Dep , 0030 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 57 01

Født: 1967
Tiltrådte: 17.01.2018

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Ola Elvestuen er født 09.10.1967 på Vestre Toten i Oppland. Han er oppvokst på Eina. Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie.

Han har et påbegynt hovedfag i historie og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Ola Elvestuen ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og var leder av byutviklingskomiteen fra 2003-2011. I 2011-2013 var han byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Elvestuen var leder av Oslo Venstre fra 2000-2007 og har vært nestleder i Venstre siden 2008.

I 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Oslo, og gjenvalgt i 2017. Han har vært leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden 2013.

17.01.2018 ble han utnevnt til klima- og miljøminister.

Til toppen