Bilder av departementsråd Eivind Dale

Her finner du foto av departementsråd Eivind Dale som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.