Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 67 00

Født: 1978
Tiltrådte: 22.01.2019

Digitaliseringsministeren har ansvar for regjeringens digitaliseringspolitikk og for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål. Statsråden har også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg har statsråden ansvaret for personvern, herunder Datatilsynet, og Digitaliseringsdirektoratet, næringsrettet IKT, Digital21, og ressurser til IKT-forskning.

Biografi

Nikolai Astrup ble utnevnt til digitaliseringsminister i januar 2019. Han er medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Nikolai Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk fra 2000 og mastergrad i europeisk politikk og styring fra 2005, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget fra 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og Finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008. Astrup er gift og har tre barn. 

Arbeidserfaring

2019 -  Digitaliseringsminister
2018 - 2019   Utviklingsminister
2017- 2018 Leder av Stortingets finanskomité
2016 - 2017 Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
2013 - 2016 Nestleder, Stortingets energi- og miljøkomité
2009 - 2013 Medlem av Stortingets energi- og miljøkomité
2008 - 2009 Byrådssekretær for byrådsleder Erling Lae
2006 - 2008 Politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe
2005 - 2006 Vitenskapelig assistent, London School of Economics and Political Science
2002 - 2004 Leder, Oslo Unge Høyre
2000 - 2002 Management consultant, Arkwright
1998 Internship, World Health Organisation, Genève

Andre verv

2017 - 2018 Styremedlem, Pactum AS
2015 - 2018 Styremedlem Høyskolen Kristiania
2013 - 2017 Parlamentarisk nestleder, Høyres stortingsgruppe
2012 - 2018 Leder, Oslo Høyre
2011 - 2013 Sentralstyremedlem i Europabevegelsen, nestleder 2013
2011 - 2013 Styremedlem, Stiftelsen Erlik
2010 - 2015 Medlem av Rådsforsamlingen, Høyskolen Kristiania
2010- 2018 Styreleder, Pactum Beta AS
2010 - 2015 Styreleder Pactum Epsilon AS
2010 - 2015 Styremedlem, AS Bjørgvin
2008 - 2012 Nestleder, Oslo Høyre
2001 - 2008 Ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva
   

Utdanning

2004 - 2005 MSc European Politics and Governance, London School of Economics and Political Science
1997 - 2000 BSc International Relations, London School of Economics and Political Science
Til toppen