Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo
E-post: postmottak@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 00

Født: 1978
Tiltrådte: 22. januar 2019

Digitaliseringsministeren har ansvar for IKT-politikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden har også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon i Samferdselsdepartementet, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg har statsråden ansvaret for Altinn, næringsrettet IKT, Digital21, og ressurser til IKT-forskning i Nærings- og fiskeridepartementet.

Kalender

Se hele kalenderen

Siste taler og innlegg

Svar til Stortinget

Spørretimespørsmål til digitaliseringsministeren

Skriftlige spørsmål til digitaliseringsministeren

Interpellasjoner til digitaliseringsministeren

Arbeidserfaring

2019 -

2018 - 2019  

Digitaliseringminister

Utviklingsminister

2017- 2018

Leder av Stortingets finanskomité

2016 - 2017

Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

2013 - 2016

Nestleder, Stortingets energi- og miljøkomité

2009 - 2013

Medlem av Stortingets energi- og miljøkomité

2008 - 2009

Byrådssekretær for byrådsleder Erling Lae

2006 - 2008

Politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe

2005 - 2006

Vitenskapelig assistent, London School of Economics and Political Science

2002 - 2004

Leder, Oslo Unge Høyre

2000 - 2002

Management consultant, Arkwright

1998

Internship, World Health Organisation, Genève

Andre verv

2017 - 2018

Styremedlem, Pactum AS

2015 - 2018

Styremedlem Høyskolen Kristiania

2013 - 2017

Parlamentarisk nestleder, Høyres stortingsgruppe

2012 - 2018

Leder, Oslo Høyre

2011 - 2013

Sentralstyremedlem i Europabevegelsen, nestleder 2013

2011 - 2013

Styremedlem, Stiftelsen Erlik

2010 - 2015

Medlem av Rådsforsamlingen, Høyskolen Kristiania

2010- 2018

Styreleder, Pactum Beta AS

2010 - 2015

Styreleder Pactum Epsilon AS

2010 - 2015

Styremedlem, AS Bjørgvin

2008 - 2012

Nestleder, Oslo Høyre

2001 - 2008

 

Ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva

Utdanning

2004 - 2005

MSc European Politics and Governance, London School of Economics and Political Science

1997 - 2000

BSc International Relations, London School of Economics and Political Science

Til toppen