Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

Utvalget er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Utvalget ledes av professor Lars-Erik Borge, NTNU.

TBU-seminar: Hva kan kommunesektoren lære av uforutsette hendelser og kriser?

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterer til digitalt fagseminar 9. desember 2021. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin rapport for høsten 2021.

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Seminarer

Utvalget arrangerer hvert år et fagseminar som er åpent for alle interesserte. Seminaret finner vanligvis finner sted i begynnelsen av desember. 

Forskningsrapporter

I sine rapporter presenterer utvalget fra tid til annen sammendrag av forskningsprosjekter.

 

Om Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Opprettet: 1979

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 32

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget ble reorganisert februar 1981. Utvikling av et system for rapportering, statistisk bearbeiding og faglig vurdering av data som gjelder økonomien til kommuner og fylkeskommuner.

Aktive medlemmer (pr. 4/27/2021)

 • Lars-Erik Borge Leder
 • Lovise Bauger Medlem
 • Jon Magnussen Medlem
 • Linda Nipen Medlem
 • Oddgeir Albertsen Medlem
 • Irene Arnesen Medlem
 • Torbjørn Eika Medlem
 • Berit Helene Koht Medlem
 • Toril Berge Flatabø Medlem
 • Ellen Cathrine Arnesen Medlem
 • Ailin Aastvedt Medlem
 • Even Vaboen Medlem