Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

Utvalget er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Utvalget ledes av professor Lars-Erik Borge, NTNU.

Notater fra TBU til konsultasjonsordningen

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har utarbeidet to notater til det 1. konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for høsten 2016.

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Seminarer

Utvalget arrangerer hvert år et fagseminar som er åpent for alle interesserte. Seminaret finner vanligvis finner sted i begynnelsen av desember. Presentasjonene fra seminarene tidligere år kan du finne her.

Forskningsrapporter

I sine rapporter presenterer utvalget fra tid til annen sammendrag av forskningsprosjekter. Sluttrapportene fra disse prosjektene finner du her.