Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)

Adresse: Grubbegata 1, 0030 Oslo
E-post: postmottak@kud.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1969
Tiltrådte: 17.01.2018

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Svar til Stortinget

Trine Skei Grande ble utnevnt til kulturminister 17. januar 2018. Ny statsrådstittel kultur- og likestillingsminister fra 22. januar 2019.

Født 2. oktober 1969 i Overhalla, Trøndelag
Datter av byggmester Helge H. Grande (1925-2007) og lærer og skredder Oddveig Skei (1936-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, V.
Representant nr 15 for Oslo, 2005 - 2009, V.
Representant nr 10 for Oslo, 2009 - 2013, V.
Representant nr 8 for Oslo, 2013 - 2017, V.
Representant nr 7 for Oslo, 2017 - 2021, V.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Odd Einar Dørum.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
Medlem, Valgkomiteen, 01.11.2001 - 30.09.2005
Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

2005-2009

Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 17.01.2018
Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 17.01.2018
Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 17.01.2018

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

2009-2013

Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

2013-2017

Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2001-2005

Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 17.01.2018

2009-2013

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 17.01.2018

Medlemskap i gruppestyrer

2001-2005

Leder gruppestyret, Venstre, 19.10.2001 - 30.09.2005

2005-2009

Nestleder gruppestyret, Venstre, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Leder gruppestyret, Venstre, 01.10.2017 - 17.01.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Samfunnsfaglig linje ved Namsos videregående skole 1986-1988
Forprøver i språkvitenskap ved Universitetet i Trondheim 1988
Sosialøkonomi grunnfag ved Universitetet i Trondheim 1989
Statsvitenskap mellomfag ved UiO 1990-1991
Historie grunnfag ved UiO 1991-1992

Yrke

Freelance journalist i Namdal Arbeiderblad 1984-1988
Lærer ved Hunn barneskole 1989 (2 mnd.)
Valgkampsekretær i Nord-Trøndelag Venstre 1989 (4 mnd.)
Kampanjesekretær i Norges Unge Venstre 1990
Politisk sekretær i Venstres Hovedorganisasjon 1990 (2 mnd.)
Adjunkt ved Levanger videregående skole 1992-1994
Foreleser i sosialfag ved Høyskolen i Levanger 1993
Informasjonssekretær i Norsk Studentunion 1994-1995
Generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag 1995-1997
Generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1997-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel Fortjenestemedalje i sølv 1995 (grunnet innsats i barne- og ungdomsarbeid)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Varamedlem Overhalla kommunestyre 1987-1991
Varamedlem Oslo bystyre 1995-1997, medlem 1997-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1991-1993, 1994-1995
Medlem fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1993-1994

Offentlige verv

Medlem Fylkesskolestyret, Nord-Trøndelag 1991-1994
Varamedlem Finanskomiteen, Oslo 1995-1997
Medlem Fylkeslandbruksstyret i Oslo 1995-2001
Observatør FNs Generalforsamling, New York 1996
Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-2002
Medlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo 1997-1999
Varamedlem Nordisk Ungdomskomité 1997-1999
Medlem Programstyret for forskningsprogrammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering" 1998-2001
Medlem Rådet for Maktutredningen 1998-2003
Leder Kultur- og utdanningskomiteen, Oslo 1999-2000
Varamedlem Kriminalforebyggende råd 1999-2000
Byråd Kultur og utdanning i felles Borgerlig Byråd 2001-2002
Medlem Distriktskommisjonen 2003-2005

Tillitsverv i partier

Leder Nord-Trøndelag Unge V 1987-1989
Medlem Styret i Nord-Trøndelag V 1987-1990
Medlem Sentralstyret i Unge Venstre 1989-1991
Medlem Sentralstyret i Venstre 1990-2000, 1. nestleder 2000-2010, leder fra 2010
Medlem Unge Vs internasjonale utvalg 1990-1992
Leder Norges Venstrekvinnelag 1990-1992
Deltaker Nordisk råd 1991-1994 (ungdomsdelegat fra NLRU)
Visepresident Nordens Liberale og radikale ungdomsforbund 1991-1993
Leder Unge Vs valgkamputvalg 1991
Medlem Vs landsstyre fra 1994
Nestleder Oslo V 1995-1996, leder 1997-2000
Ordfører Oslo Vs representantskap 1996-1997

Tillitsverv i organisasjoner

Diverse skolepolitiske verv 1984-1988
Medlem Styret for Overhalla Kommunale fritidsklubb 1984-1985
Nestleder Nord-Trøndelag 4H 1986-1989, leder 1992-1994
Medlem Styret for Nord-Trøndelag barne- og ungdomsråd 1987-1988
Medlem Norden/Europautvalget i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1990-1991
Medlem Styret i Norske 4H 1994-1996
Medlem Nei til EUs Kvinnegruppe 1994
Observatør Representantskapet/årsmøtet i Norges Bondelag og Landbrukets Felleskontor 1995-1997
Nestleder Norske 4H 1996-1997
Medlem Organisasjonsutviklingskomiteen i Selskapet for Norges Vel 1998-1999
Medlem Valgkomiteen i Selskapet for Norges vel fra 2002
Medlem Styret for Løvebakken mållag fra 2009

Andre administrative verv

Medlem Styret for Atlantis ungdomsutveksling 1997-1999
Leder Styret for Oslo Konserthus AS 2008-2010
Leder Styret for Oslo Kino AS 2008-2010

 

Til toppen