Bilder av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Bildene kan benyttes fritt ved kreditering av fotograf.