Miljødirektoratet

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Direktoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser.

Klima- og miljødepartementet har den overordnede etatsstyringen av Miljødirektoratet - høstbare viltressurser.

Instruksar, tildelingsbrev og årsrapportar

Instruksar, tildelingsbrev og årsrapportar for underliggjande verksemder er tilgjengeleg på denne sida.

Nettside: https://www.miljodirektoratet.no/