Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Adresse: Teatergata 9 (R6), , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 91 00

Født: 1988
Tiltrådte: 14.10.2021

Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringen sin landbruks- og matpolitikk.

CV:

2016 - Styremedlem Alfheim Arena

2015 - Kommunestyrerepresentant Tromsø Kommune

2015 - Fylkestingsrepresentant Troms Fylke

2015 - Nestleder Plan og økonomikomiteen Troms Fylke

2015 - Medlem Byutviklingskomiteen Tromsø Kommune

2015 - Styremedlem KS Troms

2015 - Gruppeleder Troms Senterparti - Fylkestinget

2013-2015 - Leder av næring-, kultur- og helsekomiteen i Troms Fylke

2011-2015 - Fylkestingsrepresentant Troms Fylke

2011-2013 - Leder i Senterungdommen

2010-2012 - Visepresident i Nordiske Centerungdommens forbund (Formelt språk; Engelsk)

2010-2011 - Organisatorisk nestleder Senterungdommen

2009-2010 - Internasjonal leder Senterungdommen

2009 - Leder Lavangen Senterparti

2009-2013 - Vararepresentant på Stortinget

2007 - 2011 - Kommunestyrerepresentant Lavangen Senterparti

2007-2009 - Leder Troms Senterungdom

2007 - Leder Lavangen Senterungdom

2006-2008 - Styremedlem Lavangen Idrettsforening

2006 - Styremedlem Lavangen Ungdomsråd