Olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP)

E-post: postmottak@oed.dep.no
Telefon: 22 24 61 00

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Personalia:

Stortingsperioder:

Yrke:

Verv:

Kommunalpolitisk aktivitet

Fylkespolitisk aktivitet

Offentlige verv

Tillitsverv i partier

Tillitsverv i organisasjoner

Utdanning:

Medaljer og utmerkelser m.m.: