Råd og utvalg

Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i råd tilknyttet Olje- og energidepartementet.
 • Rådgivende navnegruppe for petroleumsfelt

  En rådgivende navnegruppe som skal foreslå navn på nye petroleumsfelt på norsk sokkel ble nedsatt i oktober 2011. Navnegruppen består av Karsten Alnæs, Kristin Clemet, Per Egil Hegge og Marit Hauan.

 • Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

  Kongen i Statsråd har 24.06.2011 oppnevnt og bemyndiget et sakkyndig råd som uavhengig tvisteløser for gasstransportsystemet. Rådet vil være tvisteløser i saker som gjelder rett til bruk av kapasitet, tildeling av kapasitet og overføring av kapasitet i gasstransportsystemet.

 • Riggutvalget

  Olje- og energidepartementet oppnevnte i desember 2011 en ekspertgruppe som skulle belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses og foreslå tiltak som kunne bedre flyten av fartøyer involvert i boring.

 • Petroleumsprisrådet

  Petroleumsprisrådet fastsetter normpriser for petroleum som er utvunnet på norsk sokkel.

 • Energiutvalget

  Energiutvalget ble oppnevnt 4. mars 2011. Utvalget skulle utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050. Formålet med arbeidet var å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Utredningen ble overlevert Olje- og energiministeren 5.mars 2012.