Zeepipe-kommisjonen

Bistår ved konsultasjoner mellom Belgias og Norges regjeringer. Etablerer ordninger for å behandle saker som oppstår under transport av gass til Belgia.

Om Zeepipe-kommisjonen

Opprettet: 1993

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Olje- og energideptet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Bistå ved konsultasjoner mellom Belgias og Norges regjeringer. Etablere ordninger for å behandle saker som oppstår under transport av gass til Belgia. Overvåke gjennomføringen av bestemmelsene i overenskomsten (St.prp. 148 (87-88)). Utføre enhver oppgave som de to lands regjeringer pålegger kommisjonen.

Full mandattekst Zeepipe-kommisjonen

Aktive medlemmer (pr. 7/6/2020)