Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om transport av Heimdal kondensat gjennom rørledning til Storbritannia

Om Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Opprettet: 1985

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Aktive medlemmer (pr. 16.06.2021)

  • Lars Tarald Kvam (leder)
  • Helge Westborg (medlem)
  • Synnøve Holstad (sekretær)