Mer om nordisk samarbeid

Viser 1-5 av 413 treff.

 • Nett-tv

  Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  23.06.2017

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 09:30.

 • Avtale om å redusere matsvinn

  23.06.2017

  Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

 • NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

  23.06.2017

  Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015 for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. Utvalget har videre vurdert organiseringen av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

 • NOU 2017: 12 - Svikt og svik

  Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

  22.06.2017

  Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Hensikten var å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. I utredningen legger utvalget frem sine vurderinger av svikt i systemene og anbefalinger for hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

 • Nordisk samarbeidsministermøte på Sommarøy

  21.06.2017

  Torsdag 22. juni møtes de nordiske samarbeidsministrene på Sommarøy i Tromsø for å diskutere omstilling og digitalisering.