Mer om nordisk samarbeid

Viser 1-5 av 432 treff.

 • Om nordisk samisk samarbeid

  10.12.2018

  Etter at Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål ble opprettet ved Kgl. res. i 1964, har Norge, Sverige og Finland hatt et samarbeid i samiske spørsmål på flere nivåer.

 • Arbeider med ny visjon for det nordiske kraftmarkedet

  22.11.2018

  Ved det nordiske energiministermøtet i Lund i mai 2018 ble de nordiske energiministrene enige om at en visjon for det nordiske kraftmarkedet må formuleres. I dag startet dette arbeidet, på det første nordiske elmarkedsforumet i Stockholm. Beslutningen om å utvikle en visjon bygger på et forslag i rapporten "Strong today, Stronger Tomorrow" fra 2017, om fremtiden til det nordiske energisamarbeidet.

 • Signerte felles visjon for videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet

  13.11.2018

  Under nordisk forsvarsministermøte i Oslo tirsdag 13. november, skrev de nordiske ministrene under en felles visjon og handlingsplan for det nordiske forsvarssamarbeidet. - I lys av en mer uforutsigbar og utfordrende sikkerhetssituasjon i vår del av verden, er det viktig med et nærmere forsvarssamarbeid mellom de nordiske landene. Dette vil styrke landenes militære evne og fremme regional sikkerhet og stabilitet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Ulovlig handel med kulturgjenstander

  12.11.2018

  Ulovlig omsetning av kulturgjenstander som er stjålet fra museer eller er plyndret fra utgravningssteder er et voksende internasjonalt problem. Særlig utsatt er land som befinner seg i konfliktsituasjoner eller er rammet av naturkatastrofer.

 • Presseinvitasjon: Forsvarsministre møtes i Oslo

  06.11.2018

  De sikkerhetspolitiske utfordringene i våre felles nærområder og videreutvikling av forsvarssamarbeidet står på agendaen når de nordeuropeiske forsvarsministerne møtes i Oslo 13.-14. november. Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2018, og dette blir det siste forsvarsministermøtet i år under norsk ledelse.

Til toppen