En karriere i FN-systemet? YPP-eksamen 2017

FNs rekrutteringskontor arrangerer årlig en opptakseksamen for unge profesjonelle, Young Professionals Programme (YPP), i underrepresenterte medlemsland. Norge er ett av 116 land som er invitert til å delta.

YPP (Young Professionals Programme) er en populær inngang til FN-systemet og en unik mulighet til å prøve ut arbeid i en internasjonal organisasjon. Hvert år velges det ut spesielle fagområder (job families) hvor FN søker nye kandidater. 

Fagkategoriene er:

  • 2017 YPP INFONET (Public information and Conference Management Network)
  • 2017 MAGNET (Management and Administrative Network)
  • 2017 POLNET (Political, Peace and Humanitarian network)

Mer informasjon om årets kategorier og søknadsprosedyrer finner du på nettsiden UN Careers - the Young Professionals Programme.
Se også informasjonsark om The Young Professionals Programme 2017 (pdf).

Søkerne må være under 32 år, ha minimum en bachelor-grad (first-level university degree) og svært gode kunnskaper i engelsk eller fransk. Søkere som blir tatt ut til skriftlig eksamen får beskjed i oktober. De som blir tatt opp for delta i YPP, blir innplassert i P1- eller P2-stillinger på det regulære budsjettet eller i en fredsbevarende operasjon.

Ønsker du eksamenstips ? Se følgende lenke:

(Foto: UN Careers)