Statsbudsjettet 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Her finner du informasjon om budsjettforslaget for justissektoren og for Svalbard.